برچسب‌ها دانشگاه تربیت مدرس

برچسب: دانشگاه تربیت مدرس

معرفی طرح و طراحان سردر دانشگاه تربیت مدرس

طرح نماد سردر دانشگاه تربیت مدرس درسال 1386 در فراخوانی از سوی این دانشگاه به مسابقه گذاشته شد و پس از ارائه طرح‌های گوناگون...