برچسب‌ها دانشکده فنی دانشگاه تهران

برچسب: دانشکده فنی دانشگاه تهران

وقایع‌نگاری ۱۶ آذر ۳۲؛ از شاهدان عینی تا شواهد امروزی

  دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۳۲، خیابان شاهرضا، دانشگاه تهران، ساعت ۸ صبح: امروز دانشگاه مثل هر روز نبود. در مقابل درهای مختلف تجهیزات نظامی و...