برچسب‌ها خیابان پیروزی

برچسب: خیابان پیروزی

دوشان‌تپه؛ شکارگاه ناصرالدین شاه قاجار

  هر زمان که خلق ناصرالدین شاه تنگ می‌شد ملازمان و چاکران خلوت شاهی برای دلشاد کردنش او را مهمان روستایی به نام دوشان‌تپه می‌کردند؛...