برچسب‌ها خیابان فلسطین

برچسب: خیابان فلسطین

مصدق ؛ نشانی گمنام در تهران

  صلات ظهر مرداد، آفتاب روزهای پایانی دومین ماه تابستان سایه‌اش را بر سر پایتخت پهن کرده است. اما سایه چنارهای باقیمانده از تاریخ شهر...