برچسب‌ها خیابان خیام

برچسب: خیابان خیام

قورخانه تهران

  قورخانه تهران یا به اختصار: قورخانه یا تخشائی، به ساختمانی بزرگ در محدوده طهران قدیم اطلاق می‌شد که محل ساختن جنگ‌افزار و مهمات و...