برچسب‌ها خیابان جردن

برچسب: خیابان جردن

خیابان جردن چگونه نامگذاری شده است ؟

یکی از خوانین بختیاری هر روز که فرزندانش را به مدرسه میفرستاد، خدمتکار خانه به نام ابوالقاسم را با فرزندانش میفرستاد تا مراقب آنها...