برچسب‌ها خیابان استانبول

برچسب: خیابان استانبول

عکسی از خیابان استامبول در ۷۰ سال پیش

  این عکس، خیابان مشهور اسلامبول در تهران دهه ۲۰ را نشان می دهد که از همان دوران یکی از مهمترین مراکز شهری پایتخت بود...