برچسب‌ها خانه های مشهور تهران

برچسب: خانه های مشهور تهران

خانه انیس الدوله؛ خانه سوگلی ناصرالدین شاه

خانه انیس الدوله عمارتی که کمتر رهگذری از تاریخچه آن چیزی می داند، ساختمانی است پشت ایستگاه اتوبوس که رنگ سفید بر آن پاشیده...