برچسب‌ها تکیه دولت

برچسب: تکیه دولت

تکیه دولت

تکیه دولت یا تگیه دولت که از آن با عناوین دیگری همچون تکیه همایونی دولتی، تکیه قصر، تکیه بزرگ شاهی نیز نام برده شده‌است،...