برچسب‌ها تلگراف

برچسب: تلگراف

اولین تلفن چه زمانی وارد ایران شد؟

در سال ۱۲۶۵ شمسی مصادف با ۱۸۸۶ میلادی، برای اولین بار در ایران، یک رشته سیم تلفن بین تهران و شاهزاده عبدالعظیم به طول...