برچسب‌ها بلوار کشاورز

برچسب: بلوار کشاورز

بلوار کشاورز از گذشته تا به اکنون

  بلواری شرقی - غربی در منطقه ۶ شهرداری تهران است. علت نام گذاری این خیابان به بلوار کشاورز، مجاورت ساختمان پیشین وزارت کشاورزی ایران...