برچسب‌ها بحران کم آبی

برچسب: بحران کم آبی

وضعیت استانهای دارای بحران بی آبی، از جمله تهران

نقشه جغرافیایی تنش آبی کشور/ گزارش مرکز تحقیقات آب دانشگاه تهران