برچسب‌ها بالن

برچسب: بالن

فرنگی‌ها فیل هوا می‌کردند

  قضیه بالن هوا کردن فرنگی‌های فرانسوی همه جای شهر پیچیده بود. وعده کرده بودند که در میدان مشق جمع می‌شوند. جمعیت موج می‌زد و...