برچسب‌ها ایستگاه راه آهن

برچسب: ایستگاه راه آهن

ایستگاه راه آهن تهران در سال ۱۳۳۶

  کلنگ ساختمان ایستگاه راه آهن تهران در ۲۳ مهر ماه سال ۱۳۰۶، با حضور رضا شاه پهلوی در اراضی جنوبی تهران، که تمامی آن...