برچسب‌ها اولین زن روزنامه نگار ایرانی

برچسب: اولین زن روزنامه نگار ایرانی

اولین زن روزنامه نگار ایرانی

  مریم عمید مُلَقَب به مُزَین سلطنه، دُخترِ پزشکِ قُشونِ ناصرالدین شاه، را اولین روزنامه نگارِ زن در ایران می دانند. «مزین السلطنه» اولین نشریه زنان...