برچسب‌ها انجیر

برچسب: انجیر

تابستان‌ها در ِ قصابی بسته می‌شد‌!

  در طهران قدیم انگور، انجیر، توت و... را برای فروش در «تفت» می‌ریختند و بار الاغ و قاطر می‌کردند. دو تفت را دو سمت...