برچسب‌ها امیرکبیر

برچسب: امیرکبیر

انتشار اولین آگهی بازرگانی در روزنامه وقایع اتفاقیه

  انتشار این روزنامه از اقدامات امیرکبیر به حساب می‌آید. هدف از انتشار آن انعکاس اخبار بلدیه و وقایع شهر تهران بود. همان زمان نخستین...

سرقلیان‌های انگلیسی ممنوع!

  رد پای قلیان را که دنبال کنیم به روزگار صفویه می‌رسیم؛ زمانی که در بیشتر قهوه‌خانه‌ها برای مشتری در کنار قهوه، قلیان هم می‌آوردند....