برچسب‌ها اعلان

برچسب: اعلان

بررسی کوتاه تاریخچه‌ی اعلان در ایران

  حدود پنجاه سال پیش دو برادر مهاجر ارمنی به نام های موشخ و ناپلئون سروری و یک مهاجر سوئدی به نام فردریک تالبرگ، پوستر...