برچسب‌ها احمدشاه قاجار

برچسب: احمدشاه قاجار

عکس هوایی از تهران در زمان قاجار

عکس هوایی از تهران که در اواخر سلطنت احمد شاه آخرین پادشاه قاجار توسط بالن گرفته شده است، در فضای مجازی منتشر شده است....