برچسب‌ها آگوست کرشیش

برچسب: آگوست کرشیش

نقشه «کرشیش» از دارالخلافه طهران

  محمدرضا سحاب، مدیر موسسه جغرافيايی و کارتوگرافی سحاب در نشست «کرشیش و نخستین نقشه تهران» گفت: نقشه «کرشیش»( افسر بازنشسته اتریشی) به‌دلیل دربرداشتن جزییات...