⁣چه کسی در تهران، اولین گواهینامه را گرفت؟

1390

اولین کسی که تصدیق نامه اتومبیل را گرفت، محمد ناصر انشاء مشهور به ناصر خان انشا ء بود که پس از گذراندن دوره فنی اتومبیل در امریکا و آشنایی با نحوه آزمون فنی رانندگی و اخذ گواهینامه رانندگی به ایران بازگشت و با سمت سرکاردان فنی وارد نظمیه شد و آزمون رانندگی را برای اولین باردر تهران برگزار و گواهینامه صادر کرد.

قابل ذکر است که نخستین گواهینامه ها فاقد عکس بودند.

 

بعد از صدور گواهینامه به تدریج برای دوچرخه سواری و درشکه رانی نیز گواهینامه صادر شد اما به صورت منظم علایم راهنمایی از سال ۱۳۳۳ خورشیدی در تهران و سپس شهرستانها پا گرفت تا قبل از آن سال، ازعلایم راهنمایی و رانندگی، چراغ راهنمایی، خط کشی و یکطرفه کردن خیابان ها چندان خبری نبود.

به نقل از کانال تهران نگاری

افزودن دیدگاه