گوش دادن به فال حافظ در لاله زار!

994
در لاله زار دهه۵۰، فال حافظ را بر روی دستگاهی ضبط می کردند و یه پولی می گرفتند.

افزودن دیدگاه