کمربند بازی، بازی مهیج در تهران قدیم

3452

کمربند در گذشته نه فقط ابزاری برای نگهداشتن شلوار یا گاهی تنبیه کودکان بازیگوش بلکه ابزاری برای یک بازی جذاب و مهیج در پسکوچه‌های تهران قدیم بود.

 

عصرها که هوا رو به خنکی می‌رفت و همه اهل محله به خانه برمی‌گشتند کوچه‌های خاکی محله‌های قدیمی تبدیل به میدان کمربندبازی می‌شد. بچه‌ها یک دایره گچی وسط کوچه می‌کشیدند و قانون بازی هم به گونه‌ای بود که ۵نفر وارد دایره می‌شدند و کمربندهایشان را به نحوی که سگک‌ها به سمت بیرون باشد دور محیط دایره می‌چیدند.

 

بازی وقتی شروع می‌شد که کمربندبازهای بیرون دایره به قصد برداشتن کمربندهای روی زمین به سمت محیط دایره حمله‌ور می‌شدند. در این مرحله از بازی بود که معمولاً صدای داد و فریاد بازیکنان از دایره گچی تجاوز می‌کرد و همسایه‌ها از برگزاری یک رقابت کمربندبازی دیگر در کوچه باخبر می‌شدند.

 

چون افراد داخل دایره در تلاش برای پیروزی در بازی باید افراد بیرون دایره را به داخل کشیده و هرچه در توان دارند آنها را به باد کتک بگیرند و دست آخر هم آنها را از دایره بیرون کنند.

 

بازی وقتی تمام می‌شد که تمام افراد گروه بیرون دایره، ناکام از برداشتن کمربند، حسابی کتک خورده باشند. هرچند برای پیروزی افراد بیرون دایره هم قانونی وجود داشت. اگر یکی از آنها می‌توانست از بیرون دایره به یکی از افراد داخل دایره لگد بزند همه آنها می‌سوختند و بازی در همین مرحله تمام می‌شد.

افزودن دیدگاه