پس قلعه های کوه های شمیران – سال ۱۳۳۵

2991
عکس از مرحوم پاکزاد

افزودن دیدگاه