پارک جنگلی لویزان

4271

پارک جنگلی لویزان ۱۱۰۰ هکتار وسعت دارد ویکی از بزرگ ترین فضاهای سبز تهران به شمار می رود که بیشتر آن دارای کاربرد تفریحی است. این پارک درحدود ۱۳ کیلومتری مرکز شهر تهران قرار دارد و از شمال به بزرگراه شهید بابایی، از جنوب به شمس آباد، از شرق به بزرگراه شهید باقری و از غرب به ده لویزان محدود می شود.

افزودن دیدگاه