نجات یک توله خرس پس از تصادف

1829

توله خرسى که بر اثر برخورد با خودرو در جاده چالوس به شدت آسیب دیده بود با تلاش دامپزشک و پرسنل محیط زیست البرز بهبود یافته و بزودى در زیستگاه طبیعى رهاسازى می شود.

افزودن دیدگاه