معرفی طرح و طراحان سردر دانشگاه تربیت مدرس

6233

طرح نماد سردر دانشگاه تربیت مدرس درسال ۱۳۸۶ در فراخوانی از سوی این دانشگاه به مسابقه گذاشته شد و پس از ارائه طرح‌های گوناگون و داوری هیات داوران، طرح مهندس “رضا عبادی رجلی” و “سارا مجدی” به عنوان نماد برگزیده، انتخاب شد.

این سردر نماد مشخصی از ورودی کاخ مداین تیسفون است که به علت ویژگی‌ زیبای قوس این کاخ، سال‌های متوالی است که مورد توجه معماران ایرانی و خارجی قرار گرفته است. این طرح برگرفته از معماری ایرانی اسلامی است و فضای علم و دانش‌اندوزی را تداعی می‌کند. به این ترتیب که از سمبل علم که کتاب است، گرفته شده و مانند یک کتاب طراحی شده است. از سوی دیگر به کارگیری نمای آجری و طاق سهمی در ورودی بنا، برگرفته از معماری ایرانی است. از سوی دیگر طاق و طرفین آن با کاربندی و کاشی کاری‌ها و همچنین نقوش اسلامی مزین شده است.

ساخت این بنا به گفته مدیر این پروژه یک میلیارد تومان هزینه در برداشته است و ارتفاع آن در کنارها ۱۲.۳۰ متر و در مرکز ۱۱.۸۰ متر و از ۴ پوسته تشکیل شده است. همچنین طول بنا ۲۳ متر و عرض آن در بیشترین نقطه ۸.۹۰ متر است که در کمترین نقطه (مرکز بنا) به پنج متر می‌رسد.

این سازه در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ رونمایی شد.

افزودن دیدگاه