مدرسه عالی شهید مطهری

2545

مدرسه عالی شهید مطهری یا مدرسه سپهسالار یا مدرسه ناصری از مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهی ایران در تهران؛ بنایی با معماری سنتی ایرانی که در سال ۱۲۹۶ق توسط میرزا حسین خان سپهسالار بر اساس نهاد وقف آغاز شد و در سال ۱۳۰۳ق (۱۲۶۱ش) پایان پذیرفت.

این مدرسه با هدف بهره‌گیری از علوم جدید در پیشبرد معارف اسلامی پایه‌گذاری شد و اولین فعالیت‌های آموزشی خود را در سال ۱۳۱۳ ق و با حضور ۵۰ طلبه، به همت میرزا ابوالفضل مجتهد کلانتر تهرانی آغاز کرد. در سال ۱۳۶۱ش مدرسۀ عالی شهید مطهری با پذیرش دانشجو در رشتۀ علوم دینی، دورۀ جدید فعالیت‌های منسجم و مدوّن علمی خود را آغاز کرد و چندی بعد رشته‌های فقه و حقوق اسلامی و فلسفه و حکمت اسلامی در دو سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد جایگزین رشتۀ مذکور شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی آیت الله محمد امامی کاشانی با حکم امام خمینی به تولیت مدرسۀ عالی منصوب گردید. همچنین این مدرسه از «مدرسه سپهسالار» به «مدرسه عالی شهید مطهری» تغییر نام داد و در نهایت با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ «دانشگاه شهید مطهری» نامیده شد.

افزودن دیدگاه