فیلمی تازه منتشر شده از تهران ۱۳۴۴

6737

تهران، سال ۱۳۴۴
این فیلم به تازگی از آرشیوی ازسوییس استخراج شده.اماکنی که در فیلم دیده میشوند به ترتیب دروازه باغ ملی، خیابان فردوسی، فروشگاه فردوسی، میدان فردوسی و..

افزودن دیدگاه