عکسی کمیاب از دربی در سال ۵۰

1452

تیم های والیبال استقلال و پرسپولیس در دهه ۵۰ از قدرت های ایران بودند و در زمان برگزاری دیدارهایشان ورزشگاه ها مانند مسابقات فوتبال پر می شدند.

 

 تعدادی از مطرح ترین ستارگان والیبال در دهه ۵۰ برای این تیم ها به میدان رفتند و از استقلال و پرسپولیس راهی تیم ملی والیبال شدند.این تصویر مربوط به یکی از دیدارهای دو تیم در دهه ۵۰ است: احمدپور کاشیان زیرتور.رسول آوازی و مصطفی ذوقی سمت راست.

 

مجید اسکندری آن سوی تور و هوشنگ ملک لو از پرسپولیس که نظاره گر این صحنه است.

افزودن دیدگاه