عکسی قدیمی از خیابان شریعتی

2627

اگر پل سید خندان رو برداریم و به ۴۵ سال قبل برگردیم با چنین صحنه ای مببینیم.

اینجا همان زیر پل سید خندان است . تقاطع دوخیابان داریوش بزرگ (رسالت) و کوروش کبیر (شریعتی)

 

به نقل از کانال تهران نگاری

 

افزودن دیدگاه