عکسی از خیابان ولیعصر ( پهلوی سابق ) در سال ۱۳۵۰

3652

خیابان ولیعصر (پهلوی سابق)، سر زعفرانیه و تابلو فرمانداری شمیرانات، زمستان در دهه ۵۰

افزودن دیدگاه