عمارت تاریخی عشرت آباد

2302

نمای بیرونی عمارت تاریخی عشرت آباد در میدان سپاه تهران، این مکان حرمسرا و محل زندگی ناصرالدین شاه بوده است.

افزودن دیدگاه