عمارت تاریخی عشرت آباد

2367

نمای بیرونی عمارت تاریخی عشرت آباد در میدان سپاه تهران، این مکان حرمسرا و محل زندگی ناصرالدین شاه بوده است.

افزودن دیدگاه