عکسی از بیابانهای غرب تهران در سال ۱۳۴۶

اينجا محل احداث مجموعه ورزشى آزادى تهران است !

1228

افزودن دیدگاه