در طراحی ورزشگاه آزادی از چه بنایی الگوبرداری شده است؟

2836

 

‏ورزشگاه آزادی یکی از شاهکارهای زمان خودش بوده. ساخت این ورزشگاه با تمام عظمت فقط ١٧ ماه طول کشیده، در سال ١٣۴٧ شروع شده و ١٣۴٩ به پایان رسیده! ‏از نکته‌های جالب درباره این مجموعه این‌ست که این ورزشگاه طرحی شبیه بزرگترین تماشاخانه امپراتوری رم باستان (کولوسئوم) دارد.

یک دیدگاه

افزودن دیدگاه