درشکه حمل پول در میدان توپخانه – حوالی سال ۱۲۹۰

2575

 

عکس از مقابل بانک شاهی در شرق میدان توپخانه برداشته شده است.

تعدادی از ماموران نظمیه که محافظ کیسه های سکه برای جلوگیری از سرقت هستند در تصویر دیده می شود.

افزودن دیدگاه