خیابان گاندی در سال ۱۳۵۵

2625

عکس زیر خیابان گاندی تهران تقاطع جهان کودک (حقانی) را در سال ۱۳۵۵ نشان می‌دهد. ساختمان های اسکان در حال ساخت در پس زمینه عکس دیده می‌شوند.

افزودن دیدگاه