خیابان نفت به نام “دکتر مصدق” تغییر نام داد

98

اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود به تغییر نام خیابان نفت به نام “محمد مصدق” در آستانه ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت، رای مثبت دادند.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه