حدود شهر تهران در دوره ناصری

4004

 

در دوره ناصر الدین شاه به دلیل افزایش جمعیت شهر تهران نیاز به گسترش پیدا کرد، بر همین اساس محیط شهر جدید به نوزده کیلومتر رسید و مساحت آن چهار برابر فزونی یافت. حدود شهر تهران در آن دوره به شرح زیر است:
حد شمالی: خیابان انقلاب (از میدان انقلاب تا میدان امام حسین(ع))
حد غربی: خیابان کارگر (از میدان انقلاب تا میدان راه‌آهن)
حد جنوبی: خیابان شوش (از میدان راه‌آهن تا میدان شوش)
حد شرقی: خیابان هفده شهریور (از میدان شوش تا میدان امام حسین(ع))

دروازه های جدیدی که ایجاد شد به قرار زیر است:
در شمال: دروازه یوسف‌آباد ــ دروازه دولت ــ دروازه شمیران
در غرب: دروازه باغشاه ــ دروازه قزوین ــ دروازه گمرک
در جنوب: دروازه خانی‌آباد ــ دروازه غار ــ دروازه حضرت عبدالعظیم
در شرق: دروازه خراسان ــ دروازه دولاب ــ دروازۀ دوشان‌تپه

Tehran-1857-S-01

افزودن دیدگاه