تهران چند بزرگراه، خیابان، میدان و کوچه دارد؟

2960

شهر تهران این روزها دیگر نه به خاطر دروازه‌ها، باغ‌ها و توت شمیرانش بلکه بیشتر به شبکه مویرگی خیابان‌ها، میدان‌ها و بزرگراه‌ها، تونل ها و پل های متفاوتش و البته ترافیکی که در آنها جریان دارد، شهرت پیدا کرده است.

 

تهران ۲۸ هزار و ۲۰۸ کوچه دارد که هر کدام از آن‌ها می‌تواند دستخوش تغییراتی از جمله تغییر نام، تخریب یا گسترش شود بنابراین با توجه به ضرورت حفظ این داده‌ها به‌روزرسانی آن‌ها در نقشه تهران و سامانه‌های مرتبط با آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

تهران همچنین ۶۰ بزرگراه دارد. تعداد خیابان‌های اصلی این شهر ۳۴۵ و خیابان‌های فرعی آن ۲هزار و ۳۵۱ است.

 

شهر تهران ۵۹ جاده، ۷۱۸ میدان، ۲۷۱ بلوار، ۳۷ پیاده‌راه و بیش از ۳۲هزار بن بست دارد که از میان آن‌ها برخی معابر، فاقد نام و یا دارای نام‌های تکراری هستند. برای مثال «بن بست اول» با هزار و ۷۹۴ بار استفاده برای نام‌گذاری بن‌بست‌های تهران، تکراری‌ترین نام در میان آنهاست.

 

در میان کوچه‌ها نیز «کوچه دوم» با ۲۴۵ بار تکرار، بیشترین میزان نام‌گذاری را دارد. دلیل اینکه «کوچه اول» رکورد دار نیست، تقسیم این نام‌گذاری میان دو واژه «یکم» و «اول» است که جمعاً ۳۱۹تاست.

 

همچنین در میان نام‌های خاص، اسامی «یاس»، «لاله» و «حسینی» بیشترین مورد استفاده را در نام‌گذاری کوچه‌ها و بن‌بست‌های پایتخت دارد.

افزودن دیدگاه