تهران فیلم – پیشینه خیابان ایران

3457

خیابان ایران (اسامی سابق این خیابان: عین الدوله / سقاباشی) بخشی از محله دولت سابق، از محلات قدیمی تهران به‌شمار می‌آید که از نظر جغرافیایی حدفاصل خیابان آبشار (خیابان عبدالرضا شیرازی) تا چهارراه آبسردار (خیابان مجاهدین اسلام) و در نزدیکی میدان بهارستان و مدرسه سپهسالار (مدرسه عالی مطهری فعلی) قرار دارد. در این محله بازارچه، حمام و سقاخانه ای وجود دارد.

 

باغ‌های خرم آقا علی آشتیانی امین حضور که از مقربین و نزدیکان ناصرالدین شاه بود (و از جانب وی به حکومت کاشان نیر منصوب شد) در بخش جنوبی خیابان ایران (که هنوز هم به سه راه امین حضور معروف است)، قرار دارد. بافت بومی مردم این محله مذهبی هستند.

افزودن دیدگاه