تهران در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار

1776

سال ۱۲۵۰ خورشیدی/ ۱۲۹۰ قمری

این عکس قدیمی‌ترین تصویر موجود از تهران در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران است.

افزودن دیدگاه