تعارف شاه عبدالعظیمی

2357

تعارف شاه عبدالعظیمی

تعارف غیر واقعی را که از دل برنیاید تعارف شاه عبدالعظیمی می نامند.

درگذشته،تهرانی ها در شب یا روز جمعه به زیارت عبدالعظیم می رفتند و بخاطر نزدیکی راه همان روز دوباره به تهران برمی گشتند.
با این حال اهالی شهر ری که کاملا مطمئن بودند که زایر تهرانی حتما به تهران برمی گردد او را دعوت به ماندن می کردند و به «حضرت شاه عبدالعظیم» قسم می دادند که شب را نزد آنان به سر ببرد.
بدین ترتیب عبارت شاه عبدالعظیمی رفته رفته به صورت اصطلاح درآمد و تبدیل به ضرب المثل شد.

افزودن دیدگاه