تصویری ناب از اولین عکاس حرفه ای در ایران

977

نخستین عکاس حرفه ای ایران که این فن را از فرانسیس کارلهان فرانسوی فرا گرفت. متولد ۱۲۲۲ خورشیدی ، وفات ۱۲۶۳ فرزند میرزا اسماعیل جدید الاسلام او در سال ۱۲۴۲ در سن ۲۱ سالگی از طرف ناصر الدین شاه به منصب عکاسباشی ملقب گردید، و سپس به اقبال السلطنه ارتقا یافت.

افزودن دیدگاه