تصویری زیبا و قدیمی از خیابان فردوسی

1840

خیابان فردوسی یکی از مهم‌ترین خیابان‌های ایران در دنیای مالی است. این تصویر مربوط به سال ۱۳۴۰ است.

افزودن دیدگاه