تاریخچه باغ نیاوران و کاخ صاحبقرانیه

2449

⁠ باغ نی آوران

حدود۲۰۰ سال گذشته در شمال تهران، روستایی به نام « گرده به» یا « گرده وی» وجود داشت که دردرونش نیزاری بود که مورد توجه فتحعلی شاه قاجار قرار گرفت و دستور داد به جای نیزاری که در روستا هست باغی مصفا بسازند.

 

بدین ترتیب نیزار را خشکاندند و باغی در آن احداث کردند و نام آن را « نی آوران» نهادند که بعدها به نام نیاوران خوانده شد.

اولین بنای ساخته شده در ضلع جنوبی باغ موسوم به کاخ صاحبقرانیه بود و آخرین بنای قاجاری به نام کوشک احمدی نیز در مرکز باغ قرار دارد و در قسمت شرقی آن کاخ نیاوران، آخرین کاخ به جامانده از پهلوی دوم با طرحی ایرانی و مدرن از دوران پهلوی دوم پابرجاست اما شاخص ترین بنای موجود در این باغ ، کاخ صاحبقرانیه است.

به نقل از کانال تهران نگاری

افزودن دیدگاه