بوستان گلابدره، پارکی در دل کوه

2152

پارک گلابدره با سیمایی مدرن، در دامنه کوه های پرشیب و سنگی دربند واقع شده. چشم انداز شمالی پارک کوه های دربند و در جنوب آن چشم اندازی زیبا از شهر تهران قابل تماشاست.

 

در طراحی این پارک سعی شده تا خطوط طبیعی ارتفاعی و توپوگرافی منطقه حفظ بشه تا با سیمای دامنه کوه های اطراف مطابقت داشته باشه. جاده تندرستی پارک هم با توجه به همین ویژگی در شیبی نسبتأ تند و مسیری ۶ کیلومتری احداث شده.

عکس از:وحید شیخی

افزودن دیدگاه