بزرگ‌ترین میدان تهران در دوره قاجار

3570
کاروان سرای خانات

 

در گذشته‌ای نه چندان دور میدان «امین السلطان» در جنوب بازارچه امین السلطان قرار داشت؛ بازارچه‌ای که به گفته «جعفر شهری» در اواسط دوره قاجار و به دست «میرزا ابراهیم امین السلطان» ساخته شد و فرزندش «علی‌اصغرخان» که او هم امین السلطان لقب داشت آن را گسترش داد. از همان ابتدا این بازارچه محل بارانداز و تخلیه بارهای هیزم و زغال و خواربار تهران بود که بعد از آن در بین مغازه‌های تهران توزیع می‌شد.

 

به گفته شهری در کتاب «طهران قدیم» تاجرانی که با شتر بار خود را به تهران و دروازه‌های جنوبی شهر می‌رساندند شب را در کاروانسرای بزرگی که «خانات» نام داشت و جنوب بازارچه ساخته شده بود اتراق می‌کردند.

 

این کاروانسرا چرخ یابوهای معروفی داشت که حکم وانت‌ها و وسایل باربری امروز را داشتند و هرکسی می‌خواست باری بزرگ حمل کند به این کاروانسرا مراجعه می‌کرد. درست کنار میدان امین السلطان، کوچه مرغی‌ها به چشم می‌خورد که تا یک دهه گذشته پاتوق پرنده‌بازان تهران بود. قبرستان تاریخی نزدیک بازارچه از خیابان مولوی شروع می‌شد و تا بقعه «امام جمعه» ادامه پیدا می‌کرد و به «سر قبر آقا» معروف بود. این روزها تنها بخش کوچکی از این قبرستان در محوطه سرقبرآقا باقی مانده است.

افزودن دیدگاه