باغ خسروشاهی

9083

باغ ایرانی خسرو شاهی یکی از باغ های قدیمی در مجاورت بیت امام (ره) که به صورت بسیار زیبا بازسازی شده و در اختیار شهروندان تهران قرار گرفته است.

آدرس: خیابان نیاوران، محله نیاوران

افزودن دیدگاه