اولین بیمارستان تهران را بشناسیم

4254

مدارک و مستنداتی در اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران وجود دارد که بر نظر بیشتر صاحبنظران صحه می‌گذارد و این گمان را به یقین تبدیل می‌کند که بیمارستان «سینا» نخستین بیمارستان در ایران است که در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار و امیرکبیر بنا نهاده شده است. ناصرالدین شاه در یکی از سفر‌هایش به کشورهای غربی، با مشاهدهٔ بیمارستان‌ها، پس از بازگشت به تهران تصمیم گرفت تا بیمارستانی را در تهران دایر کند. به همین دلیل، ناظم‌الاطبا، پزشک مخصوص خود را مأمور تأسیس نخستین بیمارستان تهران کرد.
ناظم‌الاطبا در سال ۱۲۹۰ هجری قمری نخستین بیمارستان تهران و ایران را در خیابان مریض‌خانه (میدان حسن‌آباد) کنونی و در محله‌ای به نام «هشت گنبد» تأسیس کرد.
این بیمارستان تا سال‌ها به نام «مریض‌خانه دولتی» نامیده می‌شد. پس از آنکه این بیمارستان شروع به فعالیت کرد، ناظم‌الاطبا به ناصرالدین‌شاه پیشنهاد کرد تا در این بیمارستان، پزشکان تربیت‌شدهٔ ایرانی به معالجهٔ بیماران بپردازند. پس از آن و با موافقت ناصرالدین‌شاه، تدریس رشتهٔ طب در مدرسهٔ دارالفنون پذیرفته شد و هر سال تعدادی دانشجو به‌منظور فراگیری دانش پزشکی به این مدرسه وارد می‌شدند. این دانشجویان همزمان در مریض‌خانهٔ دولتی و تحت نظر پزشکان غربی به کارآموزی می‌پرداختند. «مریض‌خانه دولتی» پس از چندی در سال ۱۳۱۹ به پاس زحمات پدر طب ایران به نام بیمارستان «سینا» نامگذاری شد. این بیمارستان سال‌های متمادی، محلی برای درمان بیماران بود و همچنان نیز مشغول به کار است.

افزودن دیدگاه